PREPORUKE ZA BOLESNIKE NA HEMODIJALIZI


Poštovani bolesnici koji se liječite hemodijalizom, ili se pripremate za dijalizu, zajednička je želja bolesnika i osoblja hemodijalize, da dijalize proteknu sa što manje komplikacija, da Vama bude što ugodnije i da imate što kvalitetniji i duži život.

Stoga Vam donosimo nekoliko preporuka i smjernica, kojih bi se zbog navedenih razloga trebali pridržavati.

VIŠE INFORMACIJA I UPUTE MOŽETE NAĆI I PREUZETI U PDF DOKUMENTU: