Zabrana posjeta Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Od dana 21.6.2020. godine zbog pogoršanja epidemiološke situacije COVID-19 u Republici Hrvatskoj zabranjuju se posjete bolesnicima.

 

ZAKLJUČAK STOŽERA KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE O ZABRANI POSJETA