VAŽNA OBAVIJEST PACIJENTIMA

Informacije za pacijente koji dolaze na specijalistički pregled u ambulantu ili u dnevnu bolnicu ili na bolničko liječenje

OPŠIRNIJE  

 

Informacije u vezi anesteziološke ambulante: 048 251 148