REVIDIRANA LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJE - 16. 11. 2020.