Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g.

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ: 2137-15-26-19-46

U Koprivnici, 7.11. 2019.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto   prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme odabire se  Lovro Šoštarić, za radno mjesto prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme  Lucija Sabolić i Tajana Jambrušić, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme Lucija Kopornić Kovač, Arijana Korošec i Antonia Lalić, a za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme Tanja Kranjec.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

 

                                       Ravnatelj:

               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                      reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                         subspecijalist intenzivne medicine

                                            v.r.