Poziv za pripravnike fizioterapije - pismeno testiranje

KLASA:132-01/21-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-21-47

U Koprivnici, 6.5.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN42/2021 od 21.4.2021.g) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja pismenog testiranja

Pozivaju se dana 14.5.2021 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na pismeno testiranje sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za stručnog prvostupnike fizioterapije:

 

1.

ANA MARIJA TREŠČIN

2.

MARTINA IVŠAK

3.

DOMAGOJ NOVAK

4.

FILIP ŠARGAČ

5.

LEA PAVLOVIĆ

6.

NIKOLINA POPIJAČ

7.

FILIP BEREND

8.

VALENTINA PEHARDA

9.

LUKA ŽAGER

10.

NIKOLINA BOČKAJ

11.

STEFAN OSTOIĆ

12.

KATARINA MIŠIĆ

13.

NIKOLINA VUGRIN

14.

DIJANA ERŠEG

15.

ROBERTO BARUNĐEK

16.

INES BAN

17.

FRANKO RADELJIĆ

18.

DOMINIK LEVAČIĆ

19.

DINO ZRNIĆ

20.

ELENA BOBETIĆ

21.

ANTONIJA KRSNIK

22.

MARIJAN KOVAČEVIĆ

23.

TEODORA ĐERIĆ

24.

TANJA PICAK

25.

LOVRO RAMUŠĆAK

26.

IVA MARKAČ

27.

LEON LEPOGLAVEC ČIČEK

28.

DORA LIPIĆ

29.

FILIP JURIĆ

30.

IVA ĆUTUK

31.

JELENA MIKELA

 

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: ( za prvostupnike fizioterapije)

 

1.Hrvatska komora fizioterapeuta: Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji

2.Ivo Jajić: Specijalna fizikalna medicina

 

Pozivaju se dana 14.5.2021 . godine (petak)  u  9,30 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na pismeno testiranje sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za fizioterapeutskog tehničara:

 

1.

FRAN MAROŠEVAC

2.

KARLO HABUNEK

3.

BARUNĐEK DENIS

4.

MARTINA POSAVEC

5.

MAJA BILETIĆ

6.

KAROLINA MALČIĆ

7.

ANJA BLATARIĆ

8.

ADAM AKKAD

9.

MIHAELA CRNČIĆ

10.

SANDRA ĐIPALO

11.

ANA MARTINČIĆ

12.

FILIP LESJAK

13.

IVAN BELIR

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: ( za fizioterapeutske tehničare)

1.Martina Buben Sakoman: Fizikalna terapija 1

2.Ana Debeljak De Martini, Matej Visković: Osnove kineziologije

3.Ozana Pope-Gajić: Liječenje pokretom

4.Božidar Ćurković i suradnici: Fizikalna i rehabilitacijska medicina

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

S poštovanjem,

                                     Odsjek za pravne i kadrovske poslove