POZIV NA TESTIRANJE

KLASA: 112-01/20-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-20-35

U Koprivnici,  30 .09.2020.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno  vrijeme, NN 103 /2020. od  18.rujna  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja i intervjua

Pozivaju se dana 5 .10.2020 . godine (ponedjeljak)  u  8,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre-tehničara  na  određeno  vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Tina Pintar

2.

Suzana Kuzmić

3.

Marieta Petrović

4.

Monika Vanđija

5.

Iva Švajka

6.

Tamara Hudoletnjak

7.

Samantha Štetka

8.

Ana Prilika

9.

Petra Bušić

10.

Dajana Janković Repić

11.

Lea Čanaki

12.

Valerija Sabo

13.

Nikola Krakan

14.

Antonija Škvorc

15.

Mateja Vlašiček

16.

Luna Petrović

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

Odmah nakon provedenog testiranja biti će intervju sa kandidatima.

Pozivaju se dana 5 .10.2020 . godine (ponedjeljak)  u  8,30  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  stručne prvostupnice sestrinstva na određeno vrijme: (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Melita Papež

2.

Valentina Kladić

3.

Valentina Gazivoda

4.

Tajana Jambrušić

5.

Jelena Ruk

6.

Martina Kolarić

7.

Valerija Sabo

8.

Iva Švajka

9.

Kristina Erdec

10.

Borna Žaja

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)        

Odmah nakon provedenog testiranja biti će intervju sa kandidatima.

Pozivaju se dana  5.10.2020 . godine (ponedjeljak)  u  11,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre primalje na određeno  vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Iva Golub

2.

Ana-Marija Crnčić

3.

Dijana Pregiban

S poštovanjem,

                                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove