POZIV NA RAZGOVOR S KANDIDATIMA - psiholog i inžinjeri medicinske radiologije

KLASA: 112-01/21-01/7

UR.BROJ:2137-15-26-21-30

U Koprivnici, 6.5.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno  vrijeme, NN 42 /2021. od  21. travnja  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   10.5.2021 . godine (ponedjeljak)  u  8,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto psihologa/kliničkog psihologa na neodređeno vrijeme :

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Dijana Bačani

2.

Maja Blažek

3.

Anamarija Hajsok

4.

Marko Hokman

5.

Nevena Glumbić

6.

Ivan Zečević

Pozivaju se dana   10.5.2021 . godine (ponedjeljak)  u  9,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto ing.medicnske radiologije  na neodređeno vrijeme :

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA

1.

Ema Janjić

2.

Kristina Crnoja

 

S poštovanjem,

                                                            Odsjek za pravne i kadrovske poslove