POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

KLASA:132-01/21-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-21-130

U Koprivnici, 31.3.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN26 /2021 od 12.3.2021.g) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja pismenog testiranja i razgovora s kandidatima- intervjua

 

Pozivaju se dana 6.4.2021 . godine (utorak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na pismeno testiranje sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za stručnog prvostupnike fizioterapije:

 

1.

ANJA ŠUSTIĆ

2.

DUNJA HUSNJAK

3.

VALENTINA VIŠAK

4.

FILIP PEK

5.

TAMARA MATIJEVIĆ

6.

ANITA RAŠIĆ

7.

ANA MARIJA TREŠČIN

8.

MARTINA IVŠAK

9.

TEODORA ĐERIĆ

10.

ELENA BOBETIĆ

11.

DOMAGOJ NOVAK

12.

FILIP ŠARGAČ

13.

LEA PAVLOVIĆ

14.

NIKOLINA POPIJAČ

15.

FILIP BEREND

16.

ANAMARIA GLASENHARDT

17.

NIKOLINA BOČKAJ

18.

STEFAN OSTOIĆ

19.

JURICA IVANČAN

20.

MARTINA KNEŽEVIĆ

21.

DIJANA ERŠEG

22.

MARTINA BUTARIĆ

23.

KLEMEN TEA

24.

ROBERTO BARUNĐEK

25.

SARA MIHIĆ

26.

LARA ČEMERIKA

27.

ANITA NAĐ

28.

INES BAN

29.

PETRA VUJIĆ

30.

LUKA BUŽIĆ

31.

TEODORA KRIŽANIĆ

32.

FRANKO RADELJIĆ

33.

ANAMARIJA JUNAČKO

34.

TENA ŠOJAT

35.

JELENA MIKELA

36.

DOMINIK LEVAČIĆ

37.

DINO ZRNIĆ

38.

JOSIPA FIOLIĆ

39.

LEON LEPOGLAVEC ČIČEK

40.

ANDRIJA PIKIVAČA

41.

DORA LIPIĆ

42.

FILIP JURIĆ

43.

LOVRO RAMUŠČAK

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: ( za prvostupnike fizioterapije)

 

1.Hrvatska komora fizioterapeuta: Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji

2.Ivo Jajić: Specijalna fizikalna medicina

 

 

Pozivaju se dana 6.4.2021 . godine (utorak)  u  10,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na pismeno testiranje sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za fizioterapeutskog tehničara:

 

1.

DINO KEFELJA

2.

PATRIK REP

3.

LUCIJA SMOLČIĆ

4.

BENEDIKT BAKOŠ

5.

FILIP LESJAK

6.

FILIP FRANKOL

7.

DENIS JELENSKI

8.

ANA TRESKA

9.

DORIS MIHOKOVIĆ

10.

FRAN MAROŠEVAC

11.

ANA BENOTIĆ

12.

BARUNĐEK DENIS

13.

IVANA NAĐ

14.

MAJA BILETIĆ

15.

VALENTINA ŠESTAK

16.

KAROLINA MALČIĆ

17.

IVANA FURJAN

18.

VITA VULJE

19.

ANJA BLATARIĆ

20.

IVANA PERIĆ

21.

ADAM AKKAD

22.

MIHAELA CRNČIĆ

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: ( za fizioterapeutske tehničare)

 

1.Martina Buben Sakoman: Fizikalna terapija 1

2.Ana Debeljak De Martini, Matej Visković: Osnove kineziologije

3.Ozana Pope-Gajić: Liječenje pokretom

4.Božidar Ćurković i suradnici: Fizikalna i rehabilitacijska medicina

 

Pozivaju se dana 6.4.2021 . godine (utorak)  u  11,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat na intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za stručnog prvostupnika radne terapije:

 

1.

KARMEN CETINIĆ

2.

IVA HENDELJA

3.

NIVES KRNJAK

4.

TIA KALŠAN

5.

LANA BAREŠIĆ

6.

IVANA VUKALOVIĆ

7.

JELENA MARKOTA

8.

KATRIN ERCEG

9.

HANA ČRNJEVIĆ

10.

DANIRA MARETIĆ

11.

EMA VRBANEC

12.

ANAMRIJA ŽARKOVIĆ

13.

KATARINA PERNAR

 

 

 

Pozivaju se dana 7.4.2021 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju  kandidati za obavljanje pripravničkog staža za stručnog prvostupnika  medicinsko laboratorijske dijagnostike:

 

1.

ENIS HORVAT

2.

IVA LJUBANOVIĆ

3.

IVA SKARAMUCA

4.

ANA MIOTIĆ

5.

MARIJA GANJTO

6.

MAJA ŠIPEK

7.

MONIKA MEŠTER

8.

DAVOR KIHAR

 

Pozivaju se dana 7.4.2021 . godine (srijeda)  u  9,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju  kandidati za obavljanje pripravničkog staža za zdravstveno laboratorijskog tehničara:

 

1.

NIVES MAČINA

2.

IVA KRANJČIĆ

3.

TENA DEŽIĆ

 

 

Pozivaju se dana 7.4.2021 . godine (srijeda)  u  10,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju  kandidati za obavljanje pripravničkog staža za medicinsku sestru primaljskog smjera:

 

1.

MIŠELA MESAR

2.

SOFIJA FAGNJEN

 

Pozivaju se dana 7.4.2021 . godine (srijeda)  u  10,30 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju  kandidati za obavljanje pripravničkog staža za stručnu prvostupnicu primaljstva:

 

1.

MATEA GVERIĆ

2.

EMA RAJČIĆ

3.

ANTEA GRGURINOVIĆ

 

Pozivaju se dana 7.4.2021 . godine (srijeda)  u  11,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju  kandidati za obavljanje pripravničkog staža za  farmaceutskog tehničara:

 

1.

NIKA HORVAT

2.

RENATA HUĐEK

3.

JASMINKA TAVZES

4.

ARIJAN VIDOVIĆ

5.

LARA PRILIKA

6.

MATEA PUŠAC

7.

DIANA ŠPOLJARIĆ

8.

EMINA SUSAK

9.

ANA HUĐ

10.

PETRA ŠATVAR

11.

SOFIJA KRIŽAIĆ

 

 

 

Pozivaju se dana 7.4.2021 . godine (srijeda)  u  12,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju  kandidati za obavljanje pripravničkog staža za  stručnog prvostupnika radiološke tehnologije:

 

1.

ANJA IVANDA

2.

MISLAV BRKOVIĆ

3.

HRVOJE HORVAT

4.

MIHAEL KROG

5.

TENA MATEA TOTH

6.

TOMISLAV MARJANOVIĆ

7.

RENATO MIKULAN

8.

DAMIRA BOSILJ

9.

KRISTINA LUTZ

10.

SARA KRUC

11.

ARIANE KALEMBER

12.

ANAMARIJA KOVAČEVIĆ

13.

PATRICIJA SOLAR

 

 

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove