Poziv na INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo od 15. listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/15

UR.BROJ:2137-15-26-19-66

U Koprivnici, 8.11.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo od  15. listopada 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Pozivaju se dana  12.11.2019 . godine (utorak)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnice sestrinstva-pripravnika:

 

1.

Iva Matoković

2.

Barbara Novak

3.

Anamarija Kovačić

 

 

Pozivaju se dana  12.11.2019 . godine (utorak)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre-pripravnika:

 

1.

Melany Maresić

 

Pozivaju se dana  12.11.2019 . godine (utorak)  u  9,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije-pripravnika:

 

1.

Ema Janjić

2.

Petra Pavleković

 

Pozivaju se dana  12.11.2019 . godine (utorak)  u  9,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto farmaceutskog tehničara-pripravnika:

 

1.

Matea Horvat

2.

Marina Jovanović

3.

Aleksandra Grubačević

4.

Nikolina Vida

5.

Ana Kelek

6.

Ena Kelek

7.

Nikea Talaić

8.

Tea Tomašek

9.

Krešimir Golubić

10.

Martina Golubić

11.

Račan Natalija

12.

Antonela Tkalčec

13.

Valerija Hartman Nemeček

14.

Luka Šegerec

 

 

Pozivaju se dana  12.11.2019 . godine (utorak)  u  10,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike-pripravnika:

 

 

1.

Marita Kovačević

2.

Magdalena Galinec

 

 

Pozivaju se dana  12.11.2019 . godine (utorak)  u  10,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika radne terapije -pripravnika:

 

1.

Elizabeta Gršić

2.

Josip Veljačić

3.

Doris Mateljak

 

 

Pozivaju se dana  13.11.2019 . godine (srijeda)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara -pripravnika:

 

1.

Endy Grčić

2.

Terezija Benkus

3.

Samanta Milanović

4.

Sara Pil

5.

Maja Biletić

6.

Katarina Šerbeđija

7.

Mihaela Pavlović

8.

Ivona Krčmar

9.

Darin Žaja

10.

Romana Maria Crvenković

11.

Denis Barunđek

12.

Ana Benotić

13.

Maja Gača

14.

Karmen Mesarov

15.

Martina Posavec

16.

Petra Šestak

17.

Filip Frankol

18.

Ljiljana Cenkovčan

19.

Sandro Božić

 

Pozivaju se dana  13.11.2019 . godine (srijeda)  u  10,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika fizioterapije -pripravnika:

 

1.

Sanja Javorski

2.

Ana Marija Treščin

3.

Lucija Savić

4.

Antonio Ferenčić

5.

Ivana Greganić

6.

Ines Ban

7.

Iva Košćak

8.

Marin Kozić

9.

Ivana Martinčević

10.

Leana Resumović

11.

Elena Bobetić

12.

Katja Martinović

13.

Mate Pušić

14.

Kristina Pintarić

15.

Antonio Rumora

16.

Nikolina Bočkaj

17.

Helena Bekčec

S poštovanjem,

                             Odsjek za pravne i kadrovske poslove