Poziv na intervju - medicinske sestre/ tehničari (travanj, 2017.)

KLASA: 112-03/17-01/18

UR.BROJ:2137-16-26-17-84

U Koprivnici,  21.4.2017.

  

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje , NN 31 /2017.   od 5. travnja 2017. godine obavještavamo  navedene medicinske sestre/tehničare o vremenu održavanja  intervjua

 

Molim da se dana  24 .04.2017.g. (   ponedjeljak)  u   8,00   sati odazovu na  intervju u Ravnateljstvo bolnice sljedeći   kandidati za radna mjesta medicinske sestre/tehničara:

 

 

1.

Suzana Haliagić

 

2.

Mateja Hlevnjak

 

3.

Jelena Repalust

 

4.

Velentina Štefanić

 

5.

Petra Kičinbaći

 

6.

Mirela Knapić

 

7.

Senka Živko

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              Odsjek za kadrovske poslove