POZIV NA INTERVJU -fizioterapija

KLASA:132-01/21-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-21-48

U Koprivnici, 19.5.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN42/2021 od 21.4.2021.g) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 21.5.2021 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za  prvostupnike fizioterapije:

 

1.

ANA MARIJA TREŠČIN

2.

MARTINA IVŠAK

3.

NIKOLINA POPIJAČ

4.

FILIP BEREND

5.

STEFAN OSTOIĆ

6.

INES BAN

7.

ELENA BOBETIĆ

8.

TEODORA ĐERIĆ

Pozivaju se dana 21.5.2021 . godine (petak)  u  9,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  za fizioterapeutske tehničare:

 

1.

FRAN MAROŠEVAC

2.

DENIS BARUNĐEK

3.

MARTINA POSAVEC

4.

MAJA BILETIĆ

5.

KAROLINA MALČIĆ

6.

ANJA BLATARIĆ

7.

MIHAELA CRNČIĆ

8.

SANDRA ĐIPALO

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

S poštovanjem,

                      Odsjek za pravne i kadrovske poslove