POZIV NA INTERVJU

KLASA: 112-01/20-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-20-36

U Koprivnici,  30 .09.2020.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za prijam pripravnika, NN 103 /2020. od  18.rujna  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja

intervjua

Pozivaju se dana  5.10.2020 . godine (ponedjeljak)  u  12,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   intervju  sljedeći kandidati na radno mjesto medicinske sestre-tehničara pripravnika/ce:

1.

Tina Pintar

2.

Adela Tuščić

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

S poštovanjem,

                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove