Poziv kandidata na testiranje - njegovateljice i medicinska sestra

KLASA: 112-01/20-01/6

UR.BROJ:2137-15-26-20-14

U Koprivnici, 16.11.2020.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno  vrijeme, NN 121 /2020. od  6.studenog  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  usmene provjere znanja-testiranja i intervjua

 

Pozivaju se dana 20.11.2020 . godine (petak)  u  8,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  provjeru znanja-usmeno testiranje i intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno   vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-

BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Marieta Petrović

2.

Tamara Hudoletnjak

3.

Ana Prilika

4.

Suzana Kuzmić

5.

Adriano Seleš

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

 

Pozivaju se dana 20.11.2020 . godine (petak)  u  9,30 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  njegovatelja/ice na određeno vrijeme: (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Tanja Delić

2.

Marina Babić

3.

Ljiljana Kemenović

4.

Ljiljana Friščić

5.

Snježana Koprek

 

S poštovanjem,

                                   Odsjek za pravne i kadrovske poslove