OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od 12. lipnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-19-30

U Koprivnici, 1.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od  12. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   4.7.2019 . godine (četvrtak)  u 7,30 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ice fizioterapije  na određeno i neodređeno vrijeme:

1.

Marija Vukelić

2.

Ines Kokotić

3.

Maja Hruško

4.

Ivana Škriljak

5.

Andrea Matić

6.

Luka Šarko

7.

Maja Kranjčec

8.

Josipa Šafar

Pozivaju se dana  4.7.2019 . godine (četvrtak)  u 9,30 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno i neodređeno vrijeme:

1.

Diana Pros

2.

Helena Tuksor

 

S poštovanjem,

                                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove