OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 26 /2021. od 12. ožujka 2021. godine

KLASA: 112-01/21-01/6

UR.BROJ:2137-15-26-21-12

U Koprivnici, 30.3.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 26 /2021. od  12. ožujka  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   2.4.2021 . godine (petak)  u  8,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme :

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Martina Kolesar

2.

Valentina Gazivoda

3.

Tajana Gostović

4.

Jelena Hojsak

5.

Lucija Sabolić

6.

Anita Sabolić

7.

Jelena Ruk

8.

Nikolina Gašparić

9.

Melani Habjan

10.

Ivana Rais

 

S poštovanjem,

                                                 Odsjek za pravne i kadrovske poslove