OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11.listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-42

U Koprivnici, 29.10.2019.

                                                                  OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11.listopada  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   31.10.2019 . godine (četvrtak)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na određeno i neodređeno  vrijeme:

 

1.

Lucija Sabolić

2.

Lovro Šoštarić

3.

Marina Uremović

4.

Matea Čupić

5.

Tajana Jambrušić

 

Pozivaju se dana   31.10.2019 . godine (četvrtak)  u  9,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestr/tehničara na određeno i neodređeno  vrijeme:

 

1.

Lucija Kopornić Kovač

2.

Arijana Korošec

3.

Ivana Mežnarić

4.

Antonia Lalić

5.

Tanja Kranjec

6.

Gabrijela Horvat

 

S poštovanjem,

                                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove