OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od 2. kolovoza 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-48

U Koprivnici, 23.8.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od  2. kolovoza  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   28.8.2019 . godine (srijeda)  u  8,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ce fizioterapije na neodređeno  vrijeme:

1.

Josipa Šafar

2.

Marija Stipeč

3.

Maja Hruško

4.

Ivana Bosilj

5.

Marija Vukelić

6.

Maja Kranjčec

7.

Ivana Škriljak

8.

Ines Kokotić

Pozivaju se dana   28.8.2019 . godine (srijeda)  u  8,45  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  fizioterapeutskog tehničara na neodređeno  vrijeme:

1.

Anica Maletić

2.

Dominik Gregl

3.

Matija Kirin

4.

Ema Karanović

5.

Marko Jembri

6.

Katarina Bocko

7.

Ana-Marija Špan

8.

Mihaela Krčmar

 

S poštovanjem,

                                                    Odsjek za pravne i kadrovske poslove