OBAVIJEST Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od 2. kolovoza 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-44

U Koprivnici, 13.8.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od  2. kolovoza  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja i intervjua

 

Pozivaju se dana  19.8.2019 . godine (ponedjeljak)  u  8,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat na intervju kandidati za radno mjesto  prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme:

 

1.

Anita Kovačević

2.

Nensi Vučković

 

 

Pozivaju se dana   19.8.2019 . godine (ponedjeljak)  u  8,30  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno i određeno vrijeme:

 

 

1.

Nataša Lončar

2.

Martina Matijašić

3.

Lucija Čehok

4.

Suzana Kuzmić

5.

Lucija Prpoš

6.

Marieta Petrović

7.

Nives Potočnjak

8.

Samantha Štetka

9.

Marijeta Bogomolec

10.

Gabrijela Horvat

11.

Tanja Kranjec

12.

Anamarija Voćanec Jakopović

13.

Marija Kerečin

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)

Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

 

S poštovanjem,

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove