OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-62

U Koprivnici, 11.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   18.7.2019 . godine (četvrtak)  u  9,30   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto inženjera/inženjerke medicinske radiologije na neodređeno i određeno vrijeme:

1.

Maja Matijašec

2.

Petar Lepen

3.

Donika Horvat

4.

Franciska Čanaki

S poštovanjem,

                                            Odsjek za pravne i kadrovske poslove