OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 5 /2020. od 15. siječnja 2020. godine

KLASA: 112-01/20-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-20-21

U Koprivnici, 28.1.2020.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 5 /2020. od  15. siječnja  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   30.1.2020 . godine (četvrtak)  u  7,30   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto nosača na određeno vrijeme:

1.

Zoran Kadić

2.

Robert Šmer

3.

Goran Repić

Pozivaju se dana   30.1.2020 . godine (četvrtak)  u  8,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme:

1.

Dario Aušperger

2.

Hrvoje Aušperger

3.

Martina Kolesar

4.

Iva Matoković

Pozivaju se dana   30.1.2020 . godine (četvrtak)  u  8,30   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre  na neodređeno i određeno vrijeme:

1.

Lea Čanaki

2.

Emilija Zrinski

3.

Ana Prilika

4.

Helena Tuksor

5.

Sanja Agić

6.

Mirela Knapić

7.

Valentina Mihoković

8.

Marijana Babić

9.

Patricia Višić

Pozivaju se dana   30.1.2020 . godine (četvrtak)  u  9,30   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto doktora medicine u OHBP-u  na određeno vrijeme:

1.

Nikolina Vlajić

S poštovanjem,

                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove