OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 42 /2021.

KLASA: 112-01/21-01/7

UR.BROJ:2137-15-26-21-30

U Koprivnici, 5.5.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno  vrijeme, NN 42 /2021. od  21. travnja  2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   7.5.2021 . godine (petak)  u  8,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme :

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Valentina Gazivoda

2.

Valentina Kladić

3.

Anita Sabolić

4.

Jelena Ruk

5.

Tajana Gostović

7.

Melani Habjan

Pozivaju se dana   7.5.2021 . godine (petak)  u  9,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme :

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA

1.

Marijana Babić

2.

Samantha Štetka

3.

Luna Đurinčić

4.

Antonija Škvorc

5.

Anamarija Voćanec Jakopović

6.

Gabrijela Horvat

7.

Nikola Krakan

Pozivaju se dana   7.5.2021 . godine (petak)  u  10,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  kuhara/ice na neodređeno vrijeme :

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA

1.

Renata Ilić

2.

Paula Vurovec

3.

Luka Matica

4.

Dušan Vasov

S poštovanjem,

                                 Odsjek za pravne i kadrovske poslove