Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.42/21 od 21.04.2021.g)

KLASA: 112-01/21-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-21-43

U Koprivnici, 24. 5. 2021.g.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.42/21 od 21.04.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                        

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica objavljenog u Narodnim novinama br.42/21 od 21.04.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se Martina Posavec i Fran Maroševac  na radno mjesto fizioterapeutski tehničar/ka pripravnika/ca a Nikolina Popijač, Elena Bobetić i Stefan Ostoić na radno mjesto prvostupnika/ca fizioterapije pripravnika/ca.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                 Ravnatelj:

            Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                  reanimatologije i intenzivnog liječenja

                   subspecijalist intenzivne medicine

                                    v.r.