Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.5/2020 od 15.1.2020.g.)

KLASA: 112-01/20-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-20-29

U Koprivnici, 4.2. 2020.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.5/2020 od 15.1.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.5/2020 od 15.1.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za radno mjesto doktora medicine na određeno vrijeme odabire se  Nikolina Vlajić, dr.med., za radno mjesto prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme Hrvoje Aušperger i Dario Aušperger, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme Emilija Zrinski, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme Marijana Babić i Sanja Agić  te za radno mjesto nosača na određeno vrijeme Zoran Kadić.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

                                             S poštovanjem,

 

                                                                                                     Ravnatelj:

                                                                          Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                                             reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                                                 subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                                       v.r.