Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 3/2021 od 13.01.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/1

UR. BROJ: 2137-15-26-21-22

U Koprivnici, 8.2. 2021.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.3/2021 od 13.01.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.3/2021 od 13.01.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto doktora medicine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, na određeno vrijeme,  izabiru se  Antonija Gluhak, dr. med. i Petar Ćurić, dr. med. a za pomoćnog radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec u Odsjeku za tehničke poslove Goran Giner.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

                      S poštovanjem,

                                                                              Ravnatelj:

                                                   Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                 v.r.