Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g)

KLASA: 112-01/20-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-20-40

U Koprivnici, 28.12. 2020.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                       

       Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto  prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme odabrana je  Tajana Jambrušić, za radno mjesto prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme odabrane su Jelena Ruk, Melani Habjan i Tajana Gostović, za radno mjesto medicinske sestre/ tehničara na neodređeno vrijeme izabrane su Marieta Petrović, Suzana Kuzmić, Tamara Hudoletnjak, Valerija Sabo i Ana Prilika i za radno mjesto medicinske sestre primalje na neodređeno vrijeme Iva Golub.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 

 

                                   Ravnatelj:

             Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                    reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                      subspecijalist intenzivne medicine

                                         v.r.