Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama br.121/20 od 06.11.2020.g.

KLASA: 112-01/20-01/6

UR.BROJ: 2137-15-26-20-15

U Koprivnici, 24. 11. 2020.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.121/20 od 06.11.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.121/20 od 06.11.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se Ljiljana Friščić i Marina Babić na radno mjesto njegovateljice na određeno vrijeme od 60 dana.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 

                                   Ravnatelj:

           Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                  subspecijalist intenzivne medicine

                                     v.r.