Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ: 2137-15-26-19-45

U Koprivnici, 4.11. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto  psihologa na određeno vrijeme odabiru se  Maja Blažek i Danijela Božić, za radno mjesto  spremačice na određeno vrijeme  Ljiljana Saboliček.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 

                                   Ravnatelj:

          Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                  reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                 subspecijalist intenzivne medicine

                                       v.r.