Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-19-37

U Koprivnici, 8. 7. 2019.g.

 

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto prvostupnika fizioterapije  na neodređeno vrijeme odabiru se Luka Šarko i Andrea Matić, a za radno mjesto prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme  Ivana Škriljak.

Za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme izabrana je Helena Tuksor, dok je za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme izabrana Diana Pros.

 

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                            Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                               v.r.