Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.103/2020 od 18.9.2020.g

KLASA: 112-01/20-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-20-47

U Koprivnici, 6.10. 2020.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.103/2020 od 18.9.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                   Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.103/2020 od 18.9.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto  prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme odabiru se  Valentina Gazivoda, Valentina Kladić i Borna Žaja, za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme Lea Čanaki, Iva Švajka, Dajana Janković Repić, Nikola Krakan, Antonija Škvorc i Luna Đurinčić, za radno mjesto medicinske sestre primalje na određeno vrijeme  Ana Marija Crnčić i Dijana Pregiban,  te za radno mjesto medicinske sestre/tehničara pripravnika  vrijeme Adela Tuščić.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

                                   Ravnatelj:

       Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                  subspecijalist intenzivne medicine

                                   v.r.