Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.42/2021 od 21.4.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-21-39

U Koprivnici, 12.5. 2021.g.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.42/2021 od 21.4.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.42/2021 od 21.4.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca   izabrana je Valentina Gazivoda, za radno mjesto psihologa na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci Maja Blažek, za radno mjesto ing.med.radiologije na određeno vrijeme Ema Janjić, za radno mjesto medicinske sestre na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Luna Đurinčić, Marijana Babić i Samantha Štetka a za radno mjesto kuhara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca Renata Ilić.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

                                   Ravnatelj:

         Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

               reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                subspecijalist intenzivne medicine

                                     v.r.