Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.24/2020 od 04.03.2020.g.)

KLASA: 112-01/20-01/2

UR.BROJ: 2137-15-26-20-37

U Koprivnici,24.3. 2020.g.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.24/2020 od 04.03.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.24/2020 od 04.03.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto prvostupnika/ce sestrinstva na određeno vrijeme  izabiru se  Lucija Sabolić, Jelana Hojsak i Martina Kolesar,  za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme Dijana Vukina i Monika Vanđija,  za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme Nina Guslov, te za radno mjesto medicinske sestre primaljskog smjera na određeno vrijeme Dijana Pregiban.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 

                                                                                 Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.