Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (objavljen u Narodnim novinama br.55/2019 od 31.5.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-19-11

U Koprivnici, 5.7. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (objavljen u Narodnim novinama br.55/2019 od 31.5.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 55/2019 od   31.5.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistra ekonomije odabrana je Marina Benotić, a Marko Radotović i Antonio Kolarek izabrani za radno mjesto stručnjaka zaštite na radu.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                                                            Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine