OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - vrijedi od 15. siječnja, 2020.

  K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/1

UR.BROJ:2137-15-26-20-1

U Koprivnici, 9.1.2020.g.     

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Doktor medicine    ......

 

POGLEDAJTE NATJEČAJ