OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - prosinac, 2019.

KLASA: 112-01/19-01/16

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 27.11.2019.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

 

O P Š I R N I J E