OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPĆA BOLNICA ..DR. TOMISLAV BARDEK'
KOPRIVNICA
Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove
KLASA: 112-01/21-01/8
UR.BROJ:2137 - 15 - 26 - 21 - 01
U Koprivnici, 28.5.2021.g.
 
OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE
 
Na temelju dlanka 21. Statuta OpĆe bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje