NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/21-01/1

URBROJ: 2137-15-01-21-01

U Koprivnici, 8.1.2021.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijemeza specijalističko usavršavanje:

 

  1. iz infektologije (dvije specijalizacije)
  2. iz ginekologije i opstetricije (dvije specijalizacije)

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalističko usavršavanje.

Na natječaj se mogu javiti   

CIJELI NATJEČAJ