NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJE - ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA