Lista pristupnika za specijalizaciju, veljača 2020.

Klasa: 131-02/20-01/1.2

Broj: 2137-15-01-20-11

U Koprivnici, 10.2.2020. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

                                                                                                      L  I  S  T  A