LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU, travanj 2021.

Klasa: 131-02/21-01/1.1

Broj: 2137-15-01-21-12

U Koprivnici,  19. 4.2021. godine    

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako

 

OPŠIRNIJE