Lista pristupnika za specijalizaciju - travanj 2017.

Klasa: 131-02/1-01/1.16

Broj: 2137-15-01-17-6

U Koprivnici, 14.04.2017. godine  

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

 

                                                                                                               Bodovi                          

Specijalizacija iz ortopedije i traumatologije:                

 

  1. Ivan Dragoja                                                                                6,43
  2. Petra Čepin                                                                                 9,68                                                                                                             

 

Specijalizacija iz abdominalne kirurgije:

 

  1. Michael Hasanec                                                                        9,85                           

 

 

Specijalizacija iz kardiologije:

  1. Mario Milun                                                                                 13,4
  2. Igor Janković                                                  ne zadovoljava uvjete                                                                    

 

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica