Lista pristupnika za specijalizaciju - srpanj, 2019.

Klasa: 131-02/19-01/1.35

Broj: 2137-15-01-19-05

U Koprivnici, 30.7.2019. godine      

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

                                 

Specijalizacija iz oftalmologije i optometrije:                                                               Bodovi     

  1. Andrija Božo Škarić, dr.med.                                                                                      15,53

                    

 

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica