Lista pristupnika za specijalizaciju - srpanj, 2017.

Klasa: 131-02/19-01/1.34

Broj: 2137-15-01-19-04

U Koprivnici, 23.7.2019. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, kako slijedi:                                                                                                                               

 

Specijalizacija iz oftalmologije i optometrije:                                               Bodovi:

  1. Andrija Božo Škarić, dr.med.                                                                         9,73

                    

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica