LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU - konačna, veljača 2020. I ODLUKE O SPECIJALIZACIJI

Klasa: 131-02/20-01/1.2

Broj: 2137-15-01-20-12

U Koprivnici, 20.2.2020. godine      

 

Lista pristupnika

 

 

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

 

                                                                                                              Bodovi

 

Specijalizacija iz otorinolaringologije:

  1. Marijana Boček,dr.med.                                                                  19,11
  2. Valentino Potroško,dr.med.                                                              19,28                                                                                                                                                                                                         

Specijalizacija iz   kliničke radiologije :    

  1. Josipa Milas,dr.med.                                                                       16,40                         
  1. Marina Rađenović,dr.med.                                                              16,71              

 

Specijalizacija iz urologije:

  1. Sami-Samuel Janjanin,dr.med.                                                        16,87  

                    

Specijalizacija iz  gastroenterologije:

  1. Valentino Potroško,dr.med.              Kandidat nije pristupio razgovoru s Povjerenstvom                                                                                                                      

Specijalizacija iz endokrinologije:

  1. Milica Rašeta,dr.med.                                                                     18,33  

Specijalizacija iz pedijatrije:          

  1. Helena Krpanić,dr.med.                                                                  15,86                         
  2. Safet Šaćirović,dr.med.                                                                   12,95  

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica

ODLUKE:

Specijalizacija iz otorinolaringologije    

Specijalizacija iz radiologije

Specijalizacija iz pedijatrije                           

Specijalizacija iz urologije                                                    

Specijalizacija iz gastroenterologije            

Specijalizacija iz endokrinologije