Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Broj: 2137-15-01-19-07

U Koprivnici, 4.6.2019. godine        

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

                                                                                                                                

                                  

Specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne                    Bodovi

medicine:                              

 

  1. Jelena Ružman                                                                                               13,31  

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica