LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU

 

Klasa: 131-02/21-01/1.12

Broj: 2137-15-01-21-04

U Koprivnici, 16.3.2021. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

 

Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije:                                                    Bodovi:

 

  1. Ana Tonklin,dr.med.                                                                                                10,70
  2. Lucija Jurić,dr.med.                                                                                                13,89

  

Napomena: specijalizanti su bodovani prema pojedinom mjeriku iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata a prema dokazima koje su dostavili.

Ukoliko netko ima primjedbu na bodovanje, molimo Vas da se ista iznese prije pristupa razgovoru s Povjerenstvom.

Kontakt broj:048/251-308.

 

 

                                               Povjerenstvo za odabir specijalizanata

                                               Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“  Koprivnica