Jednodnevni tečaj „Liječenje akutnog moždanog udara – važnost zbrinjavanja u hitnoj službi”

              Dana 13.02.2020.  u organizaciji Odjela neurologije i Odjela hitne medicine  OB „Dr. Tomisav Bardek“ Koprivnica, te Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara (HDPMU) organiziran je jednodnevni tečaj o hitnom zbrinjavanju moždanog udara. Tečaj je održao doc.dr.sc. Hrvoje Budinčević, predsjednik Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara. Jednodnevni tečaj podržao je i pozdravio ravnatelj dr. Mato Devčić, a istom su se odazvale i  zamjenica  mr.Biljana Marković,dipl.oec., te pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Ruža Evačić, mag.med.techn.

              Tečaj je bio koncipiran kroz stručno predavanje, te dvije simulacije: kako što bolje i brže zbrinuti pacijente sa akutnim moždanim udarom. Simulacije su bile održane u prostorima Odjela hitne medicine, odjela radiologije, te odjela neurologije. Svrha ovakvih tečajeva i simulacija jest da  se  omogući pacijentima brži pristup trombolitičkoj terapiji i poboljšanje mogućnosti za bolji oporavak, smanjenje invaliditeta  te poboljšanje preživljena nakon moždanog udara.

Organizatori tečaja bili su: dr. Juraj Mark Poje, Gabrijela Šimunić, mag.med.techn, dr. Dijana Osman, i Marina Friščić, mag.med.techn.  Na tečaju je bio izrazito dobar odaziv zdravstvenih djelatnika  odjela Neurologije, Odjela hitne medicine, Radiologije  te Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.

 Nadamo se da će ovaj jednodnevni tečaj doprinijeti poboljšanju kvalitete zbrinjavanja moždanog udara u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ovime putem se i zahvaljujemo svima koji su doprinijeli i omogućili organizaciju jednog ovakvog tečaja.

GALERIJA

 

                                                                 Juraj Mark Poje, dr.med., specijalist neurologije

                                                                 Gabrijela Šimunić, mag. sestrinstva