Informacije za fizikalne i reumatološke pacijente

Informacije o fizikalnoj terapiji možete dobiti na broj telefona 048 251 233 od 11 do 14 sati.