SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

KLASA:333-07/20-01/1.2

URBROJ:2137-15-01-20-2

U Koprivnici, 26.11.2020. godine

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

          Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljujemo da se Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nalazi u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektom:

- Nutricor d.o.o., Preradovićeva 10, 10000 Zagreb, OIB: 32013674802

- Codel d.o.o., Banatska 40, 10040 Zagreb, OIB: 09136999197

- Inteligentna Poslovna Rješenja, obrt za usluge, Zagrebačka ulica 5, 48260 Križevci, OIB: 792234400982

        S navedenim gospodarskim subjektom Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti ne smije biti podugovaratelja odabranom ponuditelju.