SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

KLASA: 333-01/24-01/14
URBROJ:2137-84-01-24-1
U Koprivnici, 02.04.2024. godine

 

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

  

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) objavljujemo da se Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nalazi u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • Nutricor d.o.o., Preradovićeva 10, 10000 Zagreb, OIB: 32013674802

 

S navedenim gospodarskim subjektom Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti ne smije biti podugovaratelja odabranom ponuditelju.