Novosti

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-19-31

U Koprivnici, 2. 7. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od 12. lipnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-19-30

U Koprivnici, 1.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od  12. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   4.7.2019 . godine (četvrtak)  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - lipanj 2019.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-1

U Koprivnici, 26.6.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

                                                                        NATJEČAJ

 

Viši stručni savjetnik za zaštitu okoli

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-19-64

U Koprivnici, 27. 06. 2019.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) .

 Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od 12. lipnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-19-28

U Koprivnici, 26.06.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od  12. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

 

Pozivaju se dana  01.7.2019 . godine (ponedjeljak)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-19-59

U Koprivnici, 19. 06. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 

Stranice

Subscribe to Novosti