Novosti

OBAVIJEST - ORTOPEDIJA

Poštovani,

od 11. 1. 2021. ortopedske ambulante rade normalno. Pacijenti se mogu naručivati kod obiteljskog liječnika ili na centralnom naručivanju u bolnici.

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g)

KLASA: 112-01/20-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-20-40

U Koprivnici, 28.12. 2020.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                    

          Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.133/2020 od 02.12.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto  

OBAVIJEST ZA PACIJENTE - FIZIKALNA TERAPIJA I REUMATOLOGIJA

NARUDŽBA ZA PREGLED FIZIJATRA DR. BRLEČIĆA  - PITATI NA TELEFON 048/ 251-116 OD 15:00 DO 18:00 SATI.

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 133 /2020. od 2.prosinca 2020. godine

KLASA: 112-01/20-01/7

UR.BROJ:2137-15-26-20-29

U Koprivnici, 15.12.2020.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno  vrijeme, NN 133 /2020. od  2.prosinca  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  usmene provjere znanja – intervjua

 

Pozivaju se dana 

PRIPREME ZA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19

Poštovani,
Hrvatska sudjeluje u zajedničkoj nabavi cjepiva protiv COVID-19, koju provodi Europska komisija i cjepivo će biti dostupno u Hrvatskoj u isto vrijeme kad i u drugim zemljama Europske unije.
Nabava
 

Obavijest o odabiru specijalizanata

Klasa: 131-02/20-01/1,64 
Broj: 2137-15-01-20-09
U Koprivnici, 7.12.2020. godine

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Stranice

Subscribe to Novosti